20. October 2015 · Comments Off on Přesuny dat ze složky /usr/nobackup · Categories: News

V průběhu týdne bude proveden přechod na nový lokální diskový prostor pro cluster. Ten je momentálně připojen jako /usr/nobackup2/ a data uživatelů z /usr/nobackup tam budou postupně přenesena.

Comments closed