28. March 2013 · Comments Off on Instalace Praview · Categories: News, Novinky

Instalace programu Paraview v systému Ubuntu je v současné době při vzdáleném přístupu nestabilní.

Doporučujeme použít naší instalaci v rámci systému modulů, kterou spustíte následujícím postupem:

module add paraview
paraview

Comments closed