29. April 2019 · Comments Off on Network problems · Categories: News

We are experiencing a network switch problem, connection the cluster to outer world. Cluster should be back online by the end of Monday. Sorry for the inconvenience.

20. October 2015 · Comments Off on Přesuny dat ze složky /usr/nobackup · Categories: News

V průběhu týdne bude proveden přechod na nový lokální diskový prostor pro cluster. Ten je momentálně připojen jako /usr/nobackup2/ a data uživatelů z /usr/nobackup tam budou postupně přenesena.

30. July 2015 · Comments Off on Volné místo na disku · Categories: News, Novinky

V poslední době dochazí k pomalému zaplnění disku vyhrazeného pro /usr/nobackup. Pokud máte data, o kterých víte že je nebudete potřebovat je čas je smazat 🙂

Informace a doporučení jak zacházet s větším objemem dat najdete zde.

Je připravován nový diskový prostor s větší kapacitou, který bude v nejbližší době zprovozněn.