21.1.2019 Byl přeuspořádán datový prostor clusteru

Adresářové struktury a jejich dostupnost:
DAS - Domovský Adresář Sekce (pošta,články,…) - zálohované (obsahuje data vašeho domovského adresáře)

DAC - Domovský Adresář Clusteru (zdrojové kódy, vstupní data úloh,…) - zálohované

PAW - Pracovní Adresář Clusteru (běhová data výpočtů,…) - nezálohované (obsahuje bývalá data /usr/nobackup)

clusterclustersekce sekce
r0d0,r1d1r1,…,r28 hill,jarre windows
DAS/srv/groot/loginnedostupný/usr/users/login M:(\homes\login)
DAC/usr/users/login /usr/users/login/usr/cluster/login V:(\hrablo\cluster-home)
PAC/usr/work/login/usr/work/login/usr/work/login W:(\hrablo\cluster-work)