V rámci akce "Obnova počítačového vybavení laboratoří MFF UK-ICT2005 - 233 311 0003" byl existující cluster sestávající se ze serveru Sněhurka (2 procesory Opteron AMD, 8GB paměti) a 7 výpočetních uzlů - trpaslíků (Opteron 246, 2GB paměti) doplněn na plnohodnotný cluster (server 4 procesory Opteron AMD, 16GB paměti), 32 výpočetních uzlů (Opteron 248, 2GB paměti).

V roce 2007 byl cluster opět rozšířen. Centrálnímu serveru přibyla operační paměť o celkové kapacitě 43GB RAM. Paměť přibyla i výpočetním uzlům až na 8GB RAM a navýšen byl i počet procesoru ve výpočetních uzlech.

Po prvních měsících instalací a zkoušení nejrůznějších verzí knihoven byl otevřen k použití všem zájemncům matematické sekce. Velkou oblibu si cluster získal pro možnost paralelního spuštění velkého počtu sériových úloh. Tuto vlastnost dodes oceňují statistici při simulacích pomocí programu R. Vzápětí se objevil první nesmělý paralelní kód a od té doby se na clusteru počítají skutečné paralelní úlohy na více procesorech najednou. Vzhledem k rostoucím nárokům na výpočtů byl cluster v roce 2007 rozšířen o další procesory a paměť a v roce 2009 byl připojen 8TB diskový svazek. Zároveň byl nasazen standart MPI2 pro paralelní výpočty,aby bylo možé maximálně využít 64bitovou architekturu celého clusteru. V roce 2009 prodělal cluster obměnu architektury. Od této doby počítáme na procesorech s technologií Core i7.

V současné době se cluster běžně využívá pro náročnější typy sériových tak i paralelních výpočtů. Cluster využívají studenti bakalářského magisterského a doktorského studia, zaměstanaci ale i zahraniční hosté Nečasova Centra. Neustále se propaguje dostupnost clusteru studentům, doktorandům a zaměstnancům MFF jak na výše zmíněných www stránkách, tak i na různých seminářích, přednáškách a informativních schůzkách se studenty a zaměstnanci, nebo v rámci katedrálních seminářů.

Záštitu nad Karlínským clusterem poskytuje
Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování.