Pro náročnější výpočty doporučujeme tyto volby po gcc.

gcc -O3 -mtune=native -ffast-math

nebo

gcc -fPIC -O3 -mfpmath=sse -ffast-math -fexpensive-optimizations -march=native