Je to vlastně snadné...
Napište mailem na clusteradmin@karlin.mff.cuni.cz a uveďte následující položky:

  • Jméno a příjmení:.......
  • vaše číslo osoby (UKČO).......
  • Login:..... (pokud již máte účet na pracovních stanicích v Karlíně [hill.karlin.mff.cuni.cz] uveďte tento)
  • e-mail:......
  • Doporučující osoba:........
  • Požadavky na Software:........

Pokud nejste zaměstnanec MFF z matematické sekce, uveďte jméno doporučující osoby (vedoucí diplomové práce, školitel, spolupracovník z MFF z mat. sekce, se kterým v dané oblasti spolupracujete)