20. November 2020 · Comments Off on Poweroutage · Categories: Downtime, News, News · Tags:

Recently power supply voltage in cluster room exhibits some instabilities
which causes some problems in accessibility of the cluster. Some moderate temporary measures to prevent repetition of
this situation were implemented. We apologize for inconvenience.

25. July 2016 · Comments Off on Odstávka clusteru 1.8.-7.8. · Categories: Downtime, News

Od pondělí 1.8.2016 do neděle 7.8. bude probíhat technologická odstávka celého clusteru. Všechny běžící úlohy budou zrušeny. Důvodem odstávky je upgrade základního operačního systému a oprava závady na datovém úložišti pro výpočty. Za komplikace se omlouváme.