Volně dostupné numerické knihovny

 • Implementace BLAS (referenční, atlas, imkl)
 • Pomocné a speciální numerické knihovny: boost, blacs, metis, arpack, petsc
 • Knihovny pro řešení soustav lineárních rovnic: lapack/scalapack, suitesparse, mumps, hypre

Výpočtová prostředí

 • R
 • comsol
 • matlab
 • FEniCS
 • Mathematica

Překladače a paralelní infrastruktura

 • GCC
 • Intel Compilers
 • OpenMPI

Vizualizace

 • Paraview
 • Tecplot