Hardware

  • nody r1-r2 jsou Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz, 37GB RAM
  • hlavní přístupový bod se jmenuje r0d0.karlin.mff.cuni.cz
  • nody r3-r5 jsou Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz, 32GB RAM
  • nod r6 je Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz, 115GB RAM
  • nod r7 je Intel(R) Xeon(R) CPU E5620  @ 2.40GHz, 37GB RAM
  • nody r10-r14,r16-r17 jsou Intel(R) Xeon(R) CPU E5520  @ 2.27GHz, 24 GB RAM
  • nody r21-r27 jsou Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz, 64GB RAM
  • nody r1-r7,r21-r27 spojuje InfiniBand s kapacitou 40 Gb/sec

node_r1_topo

node_r3_topo

node_r6_topo

node_r7_topo

node_r10_topo

node_r21_topo