20. November 2020 · Comments Off on Poweroutage · Categories: Downtime, News, News · Tags:

Recently power supply voltage in cluster room exhibits some instabilities
which causes some problems in accessibility of the cluster. Some moderate temporary measures to prevent repetition of
this situation were implemented. We apologize for inconvenience.

30. July 2015 · Comments Off on Volné místo na disku · Categories: News, Novinky

V poslední době dochazí k pomalému zaplnění disku vyhrazeného pro /usr/nobackup. Pokud máte data, o kterých víte že je nebudete potřebovat je čas je smazat 🙂

Informace a doporučení jak zacházet s větším objemem dat najdete zde.

Je připravován nový diskový prostor s větší kapacitou, který bude v nejbližší době zprovozněn.