link · 01. June 2015 · Comments Off on Nové uspořádání front úloh · Categories: Novinky

Na clusteru jsou zavedeny nové fronty úloh - express/short/long.
Více informací najdete zde.

K dispozici je take script freenodes který vám přehledně zobrazí vytížení clusteru.

 • freenodes -i zobrazí vytížení spolu s čísly úloh
 • freenodes -u zobrazí vytížení spolu s jménem uživatele
 • freenodes -t zobrazí vytížení spolu se zbývajícím alokovaným časem úlohy
 • link · 29. November 2013 · Comments Off on Změny v použití diskového prostoru. · Categories: News, Novinky

  Byl zřízen nový diskový prostor určený pro datově náročnější výpočty. Každý uživatel má mimo své domácí složky /usr/users/vas_login nyní k dispozici složku /usr/nobackup/vas_login.

  • Tato složka je přístupná na /usr/nobackup/vas_login.
  • Data v této složce nejsou zálohována.
  • Tento prostor je určen pro ukládání dat z výpočtů.
  • Díky tomu, že jede o fyzicky jiný disk než je vaše domácí složka, nemělo by při jeho použití docházet k výraznému snížení rychlosti zápisu v nočních hodinách - t.j. v době zálohování.
  • Naopak kopírování souborů mezi /usr/users a /usr/nobackup může být pomalejší díky tomu že data putují z disku na disk. Proto případné větší přesuny dat provádějte postupně.

  Prosíme čtěte další informace o změnách v diskového prostoru clusteru ....