Aktuálně je nainstalován UMFPack verze 5.4. Aby to nebylo tak jednoduché, tak tu máme hned dva. UMFPack používá pro své potřeby volání knihovny blas. Protože na našem clusteru jsou k dipozici dvě různé blasové implementace, jsou k dispozici i dva různě optimalizované UMFPacky.

Uživatel si může vybrat buď velmi standartní optimalizaci gcc kompilátorem, nebo pomocí nástrojů společnosti Intel, které máme k dispozici a které by měli produkovat efektivnější kód vzhledem k použitému hardwaru.

GCC optimalizace

Balík je nainstalován v adresáři

/usr/local/pkg/umfpack/5.4/gcc

a byl přeložen s volbami

-O3 -fexceptions -ffast-math -funroll-loops -mtune=native

Pro kompilaci budete potřebovat kompilátoru upřesnit cesty, odkud má includovat header soubory a linkeru napovědět, kde jsou k dispozici knihovny. Pokud se orientujete v syntaxiMakefile, pak pro vám máme stručný návod:

CC=gcc
UMFPACKDIR=/usr/local/pkg/umfpack/5.4/gcc
CFLAGS = -Wall -asi -pedantic -O3 -ffast-math -I${UMFPACKDIR}/include
LIBS = -lumfpack -lamd -lblas -L${UMFPACKDIR}/lib

umfpack-prilad1: umfpack-priklad1.o
    $(CC) $(CFLAGS) umfpack-example1.o -o $@ $(LIBS)

clean:
    rm -r *.o umfpack-example1

Intel optimalizace

Velmi podobně můžete využít UMFPack kompilovaná kompilátorem icc s knihovnou MKL. Stačí použít lehce upravený Makefile

CC=icc
UMFPACKDIR=/usr/local/pkg/umfpack/5.4/intel
CFLAGS = -fast -I${UMFPACKDIR}/include
LIBS = -mkl -lumfpack -L${UMFPACKDIR}/lib

umfpack-prilad1: umfpack-priklad1.o
    $(CC) $(CFLAGS) umfpack-example1.o -o $@ $(LIBS)

clean:
    rm -r *.o umfpack-example1

Ukázka použití

Pokud si budete chtít sáhnout na kód, který je v Makefile příkladech citován jako umfpack-example1.c, můžete využít např. následující kód.

/* Jednoduchý příklad řešení lineárního problému pomocí klinovny UMFPACK.

  Podle návodu v UMFPACK's QuickStart.pdf

  Řešení problému Ax=b, kde:

  A = 
    2  3  0  0  0
    3  0  4  0  6
    0 -1 -3  2  0
    0  0  1  0  0
    0  4  2  0  1

  b = (8, 45, -3, 3, 19)

  Řešení x je pak:

  x = (1, 2, 3, 4, 5)
*/

#include <stdio.h>
#include "umfpack.h"

int main(void)
{
	int n = 5;
	double x[5];
	void *Symbolic, *Numeric;
	int i;

    /* Matice se prochází po SLOUPCÍCH 
     * budeme potřebovat počty hodnot, umístění vmatici a příslušné hodnoty.
     */

	/* počty hodnot v matici (kumulativně) */
	int Ap[] = { 0, 2, 5, 9, 10, 12 };

	/* řádkové indexy hodnot (připomínám, procházíme po sloupcích) */
	int Ai[] =  { 0, 1, 0, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4 };

	/* a konečně hodnoty */
	double Ax[] = { 2, 3, 3, -1, 4, 4, -3, 1, 2, 2, 6, 1 };

	/* vektor pravé strany */
	double b[] = { 8, 45, -3, 3, 19 };

	/* Nejprve necháme provest symbolickou analýzu */
	umfpack_di_symbolic(n, n, Ap, Ai, Ax, &Symbolic, NULL, NULL);

	/* LU faktorizaci */
	umfpack_di_numeric(Ap, Ai, Ax, Symbolic, &Numeric, NULL, NULL);
	umfpack_di_free_symbolic(&Symbolic);

	/* a vyřešíme soustavu */
	umfpack_di_solve(UMFPACK_A, Ap, Ai, Ax, x, b, Numeric, NULL, NULL);
	umfpack_di_free_numeric(&Numeric);

    /* výsledné řešení vypíšeme */
	for (i = 0; i < n; i++)
		printf("x[%d] = %g\n", i, x[i]);

	return 0;
}