Použití systému modulů

Knihovny mohou být použity pomocí systému tzv. Environmental modules.

Základní možnosti jsou:

 • Vypsání aktivních modulů:
  r0:~> module list
  Currently Loaded Modulefiles:
   1) modules        2) pkg-config/0.25-gnu
  
 • Vypsání všech instalovaných a dostupných modulů
  r0:~> module avail
  
 • Aktivování a deaktivování modulu
  r0:~>module add petsc
  r0:~>module list 
  Currently Loaded Modulefiles:
   1) modules        2) pkg-config/0.25-gnu  3) petsc/3.1-p6-gnu
  r0:~>module del petsc
  

  Dostupné nástroje

  Vše je instalováno v adresářích /usr/local/pkg a /opt